1. Ministranti
2. Zbor mladih
3. Zbor
4. Caritas
5. Župno-ekonomsko vijeće
6. Župno-pastoralno vijeće