Umjetnička djela u crkvi

A) Vitraji – autor Zlatan Vrkljan

Nijanse boja izabrane su prema položaju crkve. Dakle, crveno-žuti tonovi prema istoku (Nijemci kažu „Morgenröte – jutarnje crvenilo), a prigušeni tonovi prema zapadu („Aenddämmerung“ – večernji sumrak). U centru iznad oltara je Krist na križu, a oko njega su - tri simbola (mjesec i zvijezde lijevo gore i u sredini, sunce desno u sredini), koji ilustriraju Isusovu riječ: „Ja sam svjetlo svijeta“.
- tri monograma – A i  (prvo i zadnje slovo grčke abecede kao ilustracija Isusove riječi: „Ja sam Početak i Svršetak“),   (znak za HRISTOS = POMAZANIK) te   kao ilustracija Isusove riječi: „Ja sam Put, Istina i Život“, u latinskoj verziji Via-Veritas-Vita.
Pred tim Kristom se klanjaju anđeli primajuću u kaleže iz njegova probodenog boka krv (lijevi) i vodu (desni) simbole euharistije i krštenja.

Iznad ulaznih vratiju su motivi Presvetog Trojstva. Stvoriteljska ruka Božja u sredini, njegovo oko – kojemu se ništa sakrit ne da – u trokutu (simbol Trojstva) iznad. Trojstvo je naznačeno lijevo i desno intersekcijom triju krugova, s time da je lijevo naglašeno jedinstvo božanske naravi triju osoba (podebljani vanjski krugovi i slova UNITAS = JEDINSTVO), a desno različitost osoba (podebljani dijelovi gdje se krugovi presjecaju i slova TRINITAS = TROJSTVO). S desne strane slijedi gorući grm (simbol Duha Svetoga), a s lijeve Srce Isusovo (simbol Sina Božjega). Dva ciklusa spojena su prijelazom iz jednog sklopa tonova boja u drugi.

B) Prozori na crkvi – autor Zlatan Vrkljan1. Ulazeći kroz glavna vrata lijevi prozor posvećen je Josipu egipatskom. Motivi koji su prikazani: piramide kao simbol Egipta; sunce, mjesec i zvijezde, odnosno snopovi kao ilustracije Josipovih snova; novčići podsjećaju na 20 srebrenika za koje su ga braća prodala za roba; ptice i grožđe na sne dvojice faraonovih slugu u zatvoru. (Detaljnije vidi u knjizi Postanka, poglavlje 37).

2. Prozor desno od glavnih vrata posvećen je Sv. Josipu, zaručniku Blažene Djevice Marije. Gore su prikazani alati koji naznačuju Josipov zanat stolara. S desne strane su ljiljani koji podsjećaju na zaziv iz litanija Sv. Josipa : „Prečisti zaručniče Blažene Djevice Marije!“. Lijevo su tlocrti crkava koji nas uče da je Sv. Josip zaštitnik domovine (tlocrt katedrale – gore), Crkve (tlocrt crkve Sv. Petra – u sredini) i naše župe (tlocrt naše crkve – dolje)

3. Prozor uz pjevalište ilustrira Psalam 150, dakle glazbala kojima se slavi Boga. Lijevo dolje u kutu je rog, desno gore frula, a njihove melodije uokviruju temu. Na lijevoj polovici su citra i harfa, a na desnoj bubnjevi i udaraljke.

4. Prozor u sakristiji uprizoruje Psalam 122 : „Obradovah se kad mi rekoše: „Hajdemo u Dom Gospodnji!“ Eto, noge nam već stoje na vratima tvojim Jeruzaleme.“ Prikazan je Jeruzalem u put uspona k njemu.

C) KRIŽNI  PUT – autor ZLATAN  VRKLJAN

 

Značenje simbola ispod pojedine postaje:

 I1
 vrč i pladanj – Pilatovo pranje ruku zbog smrti pravednika
 II 2 drvo iz raja (pad i grijeh) je ujedno i drvo križa (otkupljenje)
 III 3 jedan kamen – prvi pad Isusa pod križem
 IV 4 spojene posude – simbol iste ljubavi između Isusa i njegove majke
 V 5 dva para stopala – znak tragova Cirenaca na našim križnim putovima
 VI 6 ogledalo kao slika rupca u kojem je otisnut Isusov lik
 VII 7 dva kamena – drugi pad
 VIII 8 ispružen prst upućuje žene najprije na brigu za sebe i svoje
 IX 9 tri kamena – treći pad
 X 10 tkanina i list kako simboli svlačenja u trenutak spasenja i pokrivanja u trenutak
grijeha Adama i Eve
 XI 11čavli kojima je Isus bio pribijen na križ
 XII 12pješčani sat iz čije je gornje posude zadnje zrno iskliznulo – smrt
 XIII 13mač boli kojim je probodeno majčinsko srce primivši u krilo mrtvog sina
 XIV 14zrno u zemlji kao ilustracija Isusove riječi :
„Ako pšenično zrno, pavši u zemlju ne umre, ostaje samo.
Ako li umre, donosi obilat rod“. 


D) OLTARNI   RELJEF – autor IVAN LESIAKKipar ga je podijelio u tri motiva. U sredini je Sv. Josip držeći Isusa s kuglom zemaljskom u naručju. Lijevo je anđelovo navještenje Josipu: „Ne boj se uzeti k sebi Mariju ženu svoju, jer dijete koje u njoj začeto doista je od Duha Svetoga“. Desno je motiv koji kopira otajstvo iz Slavne Krunice: „Koji je tebe Djevice na Nebo okrunio“, tj. scena gdje Isus u nebu predaje krunu Josipu za njegovo vjerno služenje.

E) ELEMENTI  SVETIŠTA – autor kiparica NIKA RADIĆ


 
Oltar, ambon za čitanje, svetohranište, krstionica i postolje za uskrsnu svijeću izrađeni su iz bijelog mramora u želji da se u svojoj jednostavnosti i uzvišenosti forme uklope u cjelinu crkve. Hrvatski pleter koji se na oltaru i ambonu pojavljuje posvješćuje  ulogu Sv. Josipa kao zaštitnika domovine.

F)  SLIKA MAJKE BOŽJE – autor LOVRO ARTUKOVIĆMarija je prikazana kao „Schutzmantelmadonna“, ona koja svojim plaštem obuhvaća, štiti te svom sinu, oltaru i Crkvi privodi vjernike.